KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 10-03-2022 14:30

Yarım asırlık Mehter Dergisi kitap oldu

Gaziantep’in önemli simalarından Halit Ziya Biçer’in 1964-65 yıllarında çıkardığı Mehter dergisi, 58 yıl sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılarak kitaplaştırıldı.

Yarım asırlık Mehter Dergisi kitap oldu

Gaziantep’in önemli simalarından Halit Ziya Biçer’in 1964-65 yıllarında çıkardığı Mehter dergisi, 58 yıl sonra tekrardan gün yüzüne çıkarılarak kitaplaştırıldı.
Yazarlığını genç araştırmacı Ahmet Şahin’in, editörlüğünü Ali Gezginci’nin üstlendiği Unutulmaya Yüz Tutmuş Ağır Adımlı Bir Yürüyüş: Mehter Dergisikitabı 2022 yılının ilk ayında okuyucuyla buluştu. Dergileri tahlil ederek kitaplaştıran Çelebi dergisi genel yayın yönetmeni Ahmet Şahin, ’Bu kitap, yıllara yayılan bir süreç içerisinde bugünlere ulaştı.2020 yılının Ocak ayında Çelebi dergisini -aynı yılın Nisan ayında yayınladığımız- Azmin ve Mücadelenin Nişânesi: Necdet Sevinç dosyasını hazırlamaya karar verdik. Bu konuda Gaziantep’in siyasal ve sosyal hayatında mühim rol oynayan Halit Ziya Biçer’e müracaat ettik.Görüşmeleriz haftalar boyunca devam etti. Bu görüşmelerimiz çerçevesinde sohbetimiz ilerledikçe Halit Bey, gazete ve dergilerden bahsederken, kendisinin bizzat çıkardığı Mehter dergisinin söz etti. Daha önceleri böyle bir derginin varlığından haberdar değildim. İşte elinizdeki kitabın oluşma süreci bu andan itibaren başlamıştı. Mehter dergisini ilk elime aldığımda âdeta değerli bir mücevher bulmuş gibi hissettim. Yaşadığım olaya ilişkin mütefekkir Cemil Meriç’in, “Eski dergiler, ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi hatıralar sinmiş, hangi ümitler, hangi heyecanlar gizlenmiş merak eden yok.” sözü aklıma düşmüştü. Bunun üzerine derginin unutulmaması için içerisinde tıpkıbasımının da yer aldığı bir çalışma yapmaya koyuldum. Böylece elinizdeki eser meydana geldi. Kitapta da görüleceği üzere ’Küçük Buhara’ olarak nitelendirilen, zengin tarihi ve köklü gelenekleriyle maruf Gaziantep’te 9 Kasım 1964-2 Şubat 1965 tarihleri arasında çıkmış olan Mehter dergisi, merkezden çevreye yayılmada önemli bir araç olan fikir dergiciliğinin önemli misallerinden birisini teşkil etmiştir.
Kitabın ilk bölümünde 27 Mayıs 1960 İhtilâli sonrası Gaziantep’te basın-yayın tarihine atıf yapılmak suretiyle milliyetçi-mukaddesatçı neşriyatın seyrine kısa bir giriş yapılmıştır. Çalışmanın ana gövdesini teşkil eden Mehter dergisi, 27 Mayıs sonrası milliyetçi dergilerin muhtevasında yaşanan gelişmeler çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışmamın ikinci bölümünde Mehter dergisinin sahibi ve neşriyat müdürü Halit Ziya Biçer ile yaptığımız söyleşi yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Mehter dergisinin tüm sayılarının tıpkıbasımı yer almaktadır. Kısacası bu kitapta, Cumhuriyet sonrası milliyetçi neşriyat tarihimizin “mahalli manada” mühim bir döneminin teferruatlı incelenmesi bakımından, Mehter dergisinin Gaziantep basın-yayın tarihindeki konumu irdelenmiş, derginin dönemin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel atmosferi ile münasebeti incelenmiştir. İlk yayınlandığı zamandan bugüne geçen 58 yılın ardından Mehter dergisi kitabını derginin sahibi ve neşriyat müdürü Halit Ziya Biçer’e takdim ettiğimizde duygulandı ve hislerini şu sözlerle ifade etti: “Mehter dergisini büyük bir heyecanla çıkarıyorduk. Türkiye’nin sıkıntılı zamanlarıydı. 1960 Darbesi’nin ardındaki belirsiz ortamda, Soğuk Savaş’ın ortasında millî duygularla hareket ediyorduk. İşte Mehter dergisi de o günlerde meydana gelmişti. Gaziantep’in böyle bir dergiye ihtiyacı olduğunu düşünmüştük. Fakat dönemin koşulların içerisinde ekonomik sebeplerden dolayı Mehter dergisini 12 sayı çıkarabildik. Ben çok üzen olaylardan birisidir. O günden bugüne dergimizin unutulduğunu, hafızalardan silindiğini düşünüyor ve üzülüyordum. Bu düşünceler devam ederken Ahmet Şahin kardeşim Mehter dergisini tozlu raflardan alarak tekrardan gün yüzüne çıkardı. İyi bir çalışma ortaya koydu. Gaziantep basın-yayın araştırmalarına önemli bir katkı sağladı. Bu konuda kendisine müteşekkirim’’ dedi.

Admin

AdminAdmin