GÜNDEM Haber Girişi : 31 Ocak 2024 13:02

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yılmaz Akçil seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yılmaz Akçil seçildi
ANKARA (PHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Danıştay üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Ayasofya Cami açılışı ve İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasına yönelik Danıştay kararlarında etkili olan Yılmaz Akçil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Karara göre, Danıştay Genel Kurulu tarafından üç aday arasından seçilen Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Bu karar, Türkiye'nin yasama organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi'nin üye seçim sürecini tamamladığını gösteriyor.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay üyeleri arasında yapılan seçim, Anayasa'nın 146. ve 147. maddeleri ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine uygun olarak gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Danıştay Genel Kurulu, üç aday arasından seçim yaparak Anayasa Mahkemesi'ne bir üye gönderdi.

Anayasa Mahkemesi üye seçimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay Genel Kurulu, Yargıtay, Danıştay ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasında gerçekleşiyor. Her boş üyelik için ayrı ayrı yapılan gizli oylamada belirli çoğunluk şartları aranıyor.

Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesiyle birlikte, ülkede yargı organlarındaki önemli görev dağılımları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri, Türkiye'nin temel yasalarının anayasal uygunluğunu denetleme yetkisine sahip olup, ülkenin hukuk düzeninin korunması ve adaletin sağlanması konusunda önemli bir rol oynarlar.

Kaynak : PHA